Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

mešní víno

V katolické církvi označení pro víno vhodné k vysluhování večeře Páně / eucharistie. Jedinou podmínkou je, aby šlo o čistě přírodní víno bez dalších příměsí.

V evangelické církvi žádné takovéto omezení není.