Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

matrikový člen (mrtvá duše)

Označení pro osobu evidovanou v kartotéce sboru, ale neúčastnící se sborového života. Matrikový údaj je pak nedostatečný k dohledání fyzické osoby (chybí adresa či jiný použitelný identifikační údaj.

Takový člověk nepřestává být členem sboru, pokud není dohledán 5 let (tímto údajem si nejsem jist!), může být vyřazen z kartotéky členů a dál je již  evidován mezi bývalými členy sboru jako „nezvěstný“.