Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

maran-ata

Biblické aramejské zvolání znamenající buď „Pane přijď!“, nebo „Pán přichází!“