Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

malí proroci

Dvanáct krákých spisků v Bibli – ve Starém Zákoně. Nejznámnější je Jonáš – příběh proroka, kterého spolkla velká ryba, protože nechtěl kázat.