Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

laik

Ne-farář. Člověk, který nebyl ordinací oprávněn kázat a vysluhovat svátosti.