Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

kurátor

Spolus  s farářem představitel a statutární zástupce sboru. Je volen ze členů staršovstva na 6 let.