Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

krucifix

Doslova „přidělaný na kříž“ – označení pro kříž, na kterém je postava Ježíše.