Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

krleš

Staročeské zkrácení vazby „Kyrie eleison“ – pane smiluj se. V bohoslužbě je to nejčastěji odpověď lidí v kostele na přímluvnou modlitbu faráře.