Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Království boží je mezi námi

Citát Ježíšova výroku z Lukášova evangelia (17,21), kterým reagoval na dotaz na čas příchdu Božího králoství