Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

kostel

Jeden z pojmů užívaný pro označení místa pro scházení křesťanů. Jinak též kaple, modlitebna, sborový dům…