Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

konvent

Nevyšší orgán církve na úrovni seniorátu (zhruba kraje). Schází se jednou ročně a je tvořen zástupci všech sborů.