Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

konkordance

Slovní rejstřík k Bibli. Pomůcka pro vyhledání všech míst, kde se příslušné slovo v Bibli vyskytuje. Existuje v knižní i eletronické verzi.