Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

konkordance ke zpěvníku

Publikace určená k rchlému vyhledání vhodné písně. Je členěna na 3 části – podle biblických odkazů, podle témat a podle jednotlivých slov.