Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

konfirmační cvičení

Série setkání (půl roku až dva roky) pro účastníky nejčastěji ve věku 14-16 let. Je určen těm, kteří bli pokřtěni v dětství, nebo mají nějaký osobní důvod, proč se ke své víře veřejně přiznat formou konfirmace. Náplň je zcela v pravomoci faráře.