Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

kmotr / kmotra

„Svědek křtu“ – nepovinná součást křestního obřadu. Člověk, který se zavazuje být právě křtěnému pomocníkem v jeho křesťanském životě.