Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Kirchentag

Ekumenické setkání organizované evangelickou církví v Německu. Koná se jednou za dva roky. Nejbližší bude ve Stuttgartu 3.-7. 6. 2015 (http://www.kirchentag.de/)