Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Keřka

Familiérní označení faráře Jana Keřkovského (*1958, tč. Jihlava), či (mnohem řidčeji) faráře Pavla Keřkovského (* 1953, tč. vyučujícího na Evangelické teologické fakultě).