Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

kazatelská stanice

Označení pro část sboru s vlastním kostelem, či jiným vhodným místem pro organizování bohoslužeb, ale bez možnosti mít samostatného kazatele. Výjimkou je situace, kdy na jednom sboru je kazatelů více a jeden z nich je výslovně určen pro kazatelsku stanici. Bohoslužby se zde mohou konat každou neděli, ale i jen některé neděle v měsíci.