Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

kazatelna

Vyvýšené místo v kostele, ze kterého farář říká kázání (výklad Bible). Je z něj lépe slyšet.