Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

kalich

1. Symbol evangelické církve. Odkazuje na fakt, že (na rozdíl od katolíků) při večeři Páně pijí víno (tedy z kalicha) úplně všichni přijímající, nejen farář.

2. Jméno evangelického nakladatelství.

3. Přeneseně označení prodejny tohoto nakladatelství v Praze, Jungmannova 9