Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

jubilejní toleranční dar

Označení pro fond, ze kterého se sborům poskytují bezúročné půjčky na stavební účely. Založen 1930, celocírkvní sbírka se koná vždy na podzim v době výročí vydání Tolerančního patentu (1781).