Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Jeronýmova jednota

Psáno s krátkým „y“ („Jeronymova“) – organizace střádající peníze na opravu a údržbu evangelických kostelů a far. Ve sborech se na ni vybírá ve třech sbírkách

1. Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty (o Velikonocích) – jde na jeden projekt;

2. Jubilejní toleranční dar (na podzim o Neděli díkůčinění) – možnost bezúročné půjčky;

3. Sběací arch (listina) darů – průběžně na jaře – každý sbor může žádat o příspěvek.