Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

jáhen

V evangelické církvi „o něco méně, než farář“ – pracuje na sboru (může kázat, křtít, oddávat, pohřbívat…), ale formálně je podřízen nějakému faráři působícím v blízkém sboru.
Často jde o člověka, který si dodělává večerně evangelickou fakultu.