Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

instalace

Obřad, při kterém je farář dosazen na nějaký konkrétní sbor.