Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Hrad přepevný (píseň)

Píseň z Evangelického zpěvníku č. 189. Nejznámější píseň Martina Luthera.