Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

hostie

Označení pro oplatku z nekvašeného chleba uživanou v katolické církvi místo normálního chleba při eucharistii / večeři Páně.

Občasně se užívají i v evangelické církvi.