Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

haleluja(h)

Hebrejské slovo znamenající „chvalte“ (halelu) „Hospodina“ (jah)