Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Genesis

Genesis, též První kniha Mojžíšova. První kniha židovské i křesťanské bible.