Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

farizej

Dnes většinou označení pro pokrytce. V Ježíšově době židovský intelektuál vzdělaný v Bibli a jejích výkladech, osobně zbožný.