Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

farářský kurz

Týdenní setkání farářů evangelické církve na konci ledna. Jde o sérii přednášek a diskusí konaných na Evangelické teologické fakultě.