Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

exorcismus

Vymítání ďábla. V evangelické církvi se prakticky nevyskytuje.