Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

exkomunikace

Vyloučení z církve. V ČCE se prakticky neprovádí, byť je teoreticky možné.