Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

evangeličtí reemigranti

Potomci českých evangelíků, kteří v době pobělohorské rekatolizace odešli na východ. Po roce 1945 se i s rodinami vraceli a někde tvořili podstatnou část evangelických sborů (Teplá, Nejdek, Sokolov…)