Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

eucharistie

V katolické církvi označení pro to, čemu evangelíci nejčastěji říkají „večeře Páně“.