Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

eschatologický

Vztahující se ke konci světa, k poslednímu soudu.