Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Děvka Páně (Bible kralická)

Staročeský výraz „děvka“ označuje „služku“. Panna Maria se tímto pojmem označila za „služebnici Boží“, když souhlasila s tím, že se jí narodí dítě – Ježíš.