Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Desatero přikázání

Deset základních náboženských a etických výzev Starého Zákona. V počítání se odlišují evangelíci a katolíci, ale obsah je zásadně stejný.

V Bibli je v knize Exodus (20. kapitola) a Deuteronomium (5. kapitola)