Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

církevní restituce

Souhrnné označení pro tzv. „restitučně odlukový zákon“, ve kterém jsou církvím navráceny majetky zabavené v době komunistického režimu, dále věnovány velké částky ze stáního rozpočtu jako odškodnění za majetky, které vráceny být nemou a dále jako odškodnění za způsobené příkoří v době komunistického režimu.

Současně je tímto zákonem nastartován proces, který za 17 let zcela odstřihne církve od státního rozpočtu a postaví je tak na roveň jakýmkoliv jiným zájmovým organizacím.

Oba fakty jsou v církvi stále předmětem kontrovetzí.