Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

církevní řády

Souhrnné označení pro předpisy platné v ČCE. Jejich aktuální podobu je možno najít na http://www.evangnet.cz/cce/czr/