Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Církev v proměnách času

Dvoudílná publikace popisující dějiny Českobratrské církve evangelické. 1. díl 1918-1968, 2. díl 1969 – 1999.