Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

chvály

V letničním prostředí (v ČCE vzácně) označení pro setkání, které je naplněno písněmi a modlitbami, které vyjadřují jen chválení Boha. (Ne prosby, přímluvy…)