Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

ČEP

Zkratka pro Český ekumenický překlad – překlad Bible, který poprvé vyšel v 70. letech a od té doby prošel řadou revizí. V Česku je obecně přijímán jako překlad vhodný pro použití v bohoslužbách jakékoliv církve.