Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

celocírkevní sbírka

Vyjádření faktu, že peníze vybrané při těchto bohsolužbách nezůstanou pro potřeby sboru, ale budou odeslány na nějaký předem určený účel. 9 v roce jich je pro každý sbor povinných, k tomu jsou vyhlašovány další dobrovolné.