Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

ČCE

Českobratrská církev evangelická. Církev vzniklá spojení česky mluvících luteránů a kalvinistů v roce 1918. Zkráceně často nazývána „evangelická církev“.