Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

brku

též „brkur“ – zratkové slovo pro „bratr kurátor“, označení statutárního zástupce sboru volenéh staršovstvem na 6 let.