Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Bratrstvo

Původní označení evangelického časopisu pro mládež. Po cca 50 letech přejmenován na genderově neutrální název „Nota Nebe“.