Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

bratr/sestra

Běžné označení druhého člověka v evangelické církvi. Vyjadřuje zásadní rovnost všech lidí před Bohem.