Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

Boží slovo

1. Označení pro Bibli (častěji v evangelikálních a charismatických společenstvích)

2. Označení pro Ježíše Nazaretského (vycházející z 1. kapitoly Janova evangelia)