Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

biskup

Z řeckého episkopos dohlížitel. Vysoká církevní funkce, v evangelické církvi používán jen v souvislosti s Jednotou Bratrskou. (Biskupem byl např.  J. A. Komenský)