Podklad k diskusi o základních náboženských pojmech, jak jsou užívána v evangelické církvi

biřmování

Katolické označení pro konfirmaci.